Oferta

Oferta:

Opóźniony rozwój mowy

Czasem rodzice zastanawiają się, czy ich dziecko nie mówi za mało jak na swój wiek. Porównują z rówieśnikami, martwią się. Bywa, że ich obawy są uzasadnione i dziecko trzeba wspomóc w rozwoju mowy. Zdarza się też, że dziecko rozwija się w normie wiekowej, a obawy rodziców są zupełnie niepotrzebne. Zastanawiasz się, jak jest w przypadku twojego dziecka? Chętnie przeprowadzę diagnozę i rozwieję twoje wątpliwości. Podpowiem, jak z nim pracować. Jeśli zajdzie taka potrzeba, poprowadzę terapię logopedyczną.

Wady wymowy

Dziecko mówi niewyraźnie? Nie wymawia niektórych głosek? Sepleni? Zamienia jedne głoski na drugie? A może niektóre głoski wymawia po swojemu, w sposób odbiegający od poprawnej wymowy? Zapraszam na konsultację logopedyczną. Porozmawiam z tobą i dzieckiem, zdiagnozuję problem. Udzielę porady, jak pracować. W razie potrzeby wspólnie wyruszymy w ciekawą drogę, jaką jest terapia logopedyczna.
A może jesteś dorosłą osobą, której przeszkadza wada wymowy? Zapraszam, razem rozwiążemy problem!

Afazja, dyzartria

Przebyłeś poważny wypadek? Udar mózgu? Masz problemy z mówieniem, czytaniem, porozumiewaniem się ze światem? A może twój bliski dotknięty został tą przypadłością? Zapraszam do gabinetu na ul. Eluarda. Opracuję i zrealizuję we współpracy z rodziną pacjenta plan terapii, uwzględniający jego indywidualną sytuację i pozwalający na jak najlepszą komunikację chorego z otoczeniem.