Kalendarz rozwoju mowy dziecka. Jakie głoski powinno realizować dziecko – od niemowlęcia do sześciolatka

Obawiasz się, że twoje dziecko zbyt długo sepleni? A może jakiejś głoski nie wymawia wcale, tylko zastępuje ją inną? Porównujesz z innymi dziećmi i nie wiesz, czy czekać, aż nauczy się samo, czy interweniować? Poniżej zamieszczam kalendarz rozwoju mowy dziecka – zestawienie głosek, które dziecko powinno umieć wypowiadać w określonym wieku.

Zachęcam do wizyty u logopedy, która wcale nie musi oznaczać rozpoczęcia terapii. Uzyskasz informację o stopniu rozwoju mowy dziecka i wskazówki, co robić, by rozwijało się prawidłowo.

Pamiętaj, że analiza Kalendarza rozwoju mowy dziecka nie zastąpi wizyty u specjalisty:).

Kalendarz rozwoju mowy dziecka dotyczy dźwięków realizowanych prawidłowo. Jeśli twoje dziecko wsuwa język między zęby przy wymowie np. s, z, c, dz lub jakikolwiek dźwięk wymawia inaczej niż reszta społeczeństwa, nie zwlekaj z rozpoczęciem terapii. To wada wymowy, która nie minie z wiekiem.

KALENDARZ ROZWOJU MOWY DZIECKA- kryterium artykulacyjne

wg Z. Dołęgi (2003)

niemowlę

– Dźwięki gardłowe

– pojawiają się głoski tylnojęzykowe (k, g), wargowe (i), przedniojęzykowe (d, t, p, b) – pojedyncze lub w połączeniu z samogłoską: i, u, a

– w 7-8 m.ż. poj. się p, b, t, d, k, g, l

– poj. się języczkowe r i tylnojęzykowe n oraz różne  mlaski i dźwięki wydawane na wdechu

jedno – i dwulatek

– wszystkie samogłoski ustne

– wymawia spółgłoski p, b, t, d, k, g, n, l, ł, m

– wypowiada półsamogłoskę j

trzylatek

– wymawia prawie wszystkie głoski oprócz przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i dziąsłowych sz, ż, cz, dż, które są zastępowane przez ś, ź, ć, dź

– dziecko nie wymawia r  lub zamienia je na j, l, ł

– może zamieniać f na h oraz ł na w

– wymawiane są wszystkie samogłoski, choć mogą występować odstępstwa, np. a=o, e=a, i=y

– dziecko wymawia głoski wargowe: p, b, m; wargowo-zębowe f, w, środkowojęzykowe: ś, ź, ć, dź, ń, tylnojęzykowe k, g, szczelinowe h, przedniojęzykowo-dziąsłowe l

– czasami pojawiają się j, l, rzadko s, z, c, dz oraz sz, ż, cz, dż

czterolatek

– pojawiają się s, z, c, dz

– w dalszym ciągu może występować zamiana sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz

– może pojawiać się r, ale brak poprawnej artykulacji nie powinien niepokoić

pięciolatek

Zaczynają występować sz, ż, cz, dż

sześciolatek

Artykulacja jest już w zasadzie ustalona, choć głoska r we właściwej realizacji przedniojęzykowo-zębowej powinna być prawidłowo wypowiadana w 8 r. ż.

siedmiolatek

Prawidłowo wymawiana jest głoska r

Źródło: E. Czaplewska, S. Milewski, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 89/90

 

 

 

One thought on “Kalendarz rozwoju mowy dziecka. Jakie głoski powinno realizować dziecko – od niemowlęcia do sześciolatka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.