Okresy rozwoju mowy.

kid1

Okres melodii (0-1)

 • głużenie(nieświadome artykułowanie różnych dźwięków)
 • gaworzenie(zamierzone powtarzanie dźwięków)
 • wymawia wszystkie samogłoski (a,e,i,o,u,y)

Okres wyrazu (1-2)

 • ze spółgłosek wymawia:p,b,m,t,d,n,k,ś,ć
 • mówi: mama, tata, baba, dada
 • wypowiada głoski:p,pi,b,bi,m,mi,f,fi,w,wi,ń,ź,ć,dź,j,ki,gi,

Okres zdania (2-3)

 • k,g,h,t,d,n,l
 • często zastępuje sz,ż,cz,dż przez ś,ź,ć,dź lub s,z,c,dz
 • (tzw. seplenienie fizjologiczne) zastępuje głoskę r przez l lub j
 • często zamienia f na ch

Powyżej 5 roku życia

 • seplenienie szeregu sz,ż,cz,dż lub okres swoistej mowy ś,ź,ć,dź
  jest wadą wymowy którą należy korygować u specjalisty logopedy

Powyżej 6 roku życia

 • zamiana głoski r na j lub l kwalifikuje się do terapii (niezależnie od
  wieku jeżeli dziecko wymawia r francuskie lub gardłowe również należy udać się do logopedy).